Az Egyesületről

Hitvallás

ÚJPEST 1885 SZURKOLÓI KLUB

 

2017-ben elkötelezett ÚJPEST szurkolók – mintegy harmincan – az Újpest 1885 Szurkolói Klub megalapítása mellett döntöttek. Az alapítást a korábbi példa vezérelte:

„A népszigeti pálya majdnem 20 évig szolgálta az Újpestet… 1921-ben a terület tulajdonosa, a Földművelésügyi Minisztérium felmondta a bérleti szerződést. Ekkor döntötték el az UTE vezetői, hogy új pályát építenek. 1922. szeptember 17-én, újpesti polgárok, vállalatok pénzéből készült el a stadion, amelyet Magyarországon először illettek ezzel a névvel.”

Miért? Mert felismertük, hogy nem más, hanem kizárólag mi magunk vagyunk felelősök azért, amit örökségül kaptunk. Sorsunk a saját kezünkben van, elődeink példája arra bátorít, hogy ne féljünk újat, jobbat alkotni!

Választott nevünk nem szorul magyarázatra, mégis fontos üzeneteket hordoz!

 

ÚJPEST

Újpesten élni, ebben a városban lakni, a maga „kint is vagyok, bent is vagyok” érzésével semmihez nem hasonlítható. A Fővárosban egyedülálló identitást erősíti a valamikori önálló város máig élő, lélegző magja, a helyi polgárok szinte példa nélküli lokálpatriotizmusa. Ugyanakkor Újpestinek lenni nem csak azt jelenti, hogy itt lakunk. Annál bizony sokkal többet!

Sokan ma már nem Újpesten élnek, de örök életükre megmarad kötődésük, sokan mások pedig – bár nem itt látták meg a napvilágot – Újpesten találták meg azt a helyet, ahol megtalálják boldogságukat a mindennapokban. De még ennél is fontosabb talán, hogy az Újpest a hazai sport kimagasló fellegvára! Ezért aztán nem csoda, hogy szurkolók tömegei országszerte – és határainkon túl is – mindennél jobban várják a LILA-FEHÉR sportolók versenyeit, mérkőzéseit!

ÚJPESTI AZ, AKI ANNAK VALLJA MAGÁT!

A Lilák mindig, és mindenhol megtalálják, megértik egymást, ahogy mondani szokás, „félszavakból is megértjük egymást”. A város, a klub alapítói atyái nem hiába fáradoztak: Gróf Károlyi István, Goll János, Ugró Gyula munkássága kiállta az idő próbáját!

  

1885

„Húsz lelkes ifjú 1885. június 16-án a piactéri iskola egyik tantermében kimondja az Újpesti Torna Egylet megalakulását.”

Így indult minden, innen indult minden. Ilyen eseményekkel kapcsolatban sokszor szokták említeni, hogy „ekkor még senki nem gondolta volna…”, na de nálunk! Itt, Újpesten nem hogy nem gondolta, hanem pontosan tudta minden alapító, hogy az örökkévalóságnak teremtett meg valamit, amit UTE-nak neveznek a mai napig.

HAGYOMÁNY!

Ne feledjük, hogy nem csak alapítóink, hanem később mások is tettek a sportért, tettek azért, hogy a hazai bajnokságokban dicsőséget szerezzenek városunknak, nemzetközi szinten pedig minden magyarnak!

Az ÚJPEST 1885 SZURKOLÓI KLUB alapítói – ahogy az UTE atyjai, vagy a stadion-építésre áldozó polgárok – olyan magánszemélyek, akik látva a példát az összefogás hívei. Nem valaki/valami ellen, hanem közösségünk, az ÚJPESTIEK javára kívánjuk klubunkat működtetni. Az ÚJPEST mára egy népes család, az alapítók által elvetett mag mára terebélyes fává nőtte ki magát. Célunk, hogy minden ág, minden gally, és minden egyes hajtás egészségben megélje a következő 132 esztendőt is!

 

SZURKOLÓI

Ma úgy tűnik, hogy egyik ág a másik ellen, egyik hajtás a másik rovására szeretne a napfényre törni, miközben elfelejti, hogy egy test és egy lélek élteti őket, ez pedig az ÚJPEST! Ezért minden sportággal, minden klubbal, ami „mint fatörzsből gyönge ága” nőtt ki, együttműködést ajánlunk! Igen, együttműködést, mert klubunk független, önálló, semelyik sportágnak, vagy klubnak nem alárendelt. Az alapítók magánszemélyek; tanár, vállalkozó, jogász, mesterember, közgazdász, volt sportoló mind-mind találkozik egy közös pontban: ÚJPEST!

Ahogy alapítóink sem érhették volna el egyedül céljaikat, úgy mi sem gondoljuk, hogy az a 30 alapító, aki a klub létrehozásának aktív részese volt, képes lehet megvalósítani terveit. Mi együtt, mi ÚJPESTIEK olyan erőt képviselünk, ami képessé tesz minket ma még talán elképzelhetetlen tettek véghezvitelére is!


CSATLAKOZZ!
 

Talán a legfontosabb üzenetünk; klubunk megalapításával, annak működésével kapcsolatban nem gondoljuk, hogy kizárólag mi, a mi klubunk képes arra, hogy a fenti célokat elérje, ezért szeretettel üdvözlünk minden olyan kezdeményezést, ami az ÚJPEST ügyét előrelendíti! Együttműködésünk tehát nem kizárólagos, nem mindenek feletti, hanem kölcsönösségen alapul, így várjuk szurkolói csoportok, más klubok, egyesületek, társaságok jelentkezését is!

 

KLUB

Ez nem csak technikai kérdés, az alapítók azt gondolják, hogy egy hivatalos, bíróság által bejegyzett, jogi személy hatékony eszköz arra, hogy érdekeinket, az ÚJPESTI SZURKOLÓK ÉRDEKEIT hatékonyan tudjuk képviselni hivatalos formában is! Klubunk egy egyesület, ahol az alapítók nem ragaszkodnak személyes érdekeikhez, a klub alapértékeihez viszont annál inkább!

Ha belegondolunk, klubunk – kizárólag jogi értelemben – semmiben nem különbözik az UFC-től, vagy az UTE-től, éppen olyan jogai és kötelezettségei vannak, így természetes, hogy – megfelelő támogatottság mellett – a szurkolói érdekek érvényesítése során végre egyenlő felekként léphetünk fel;

EGYÜTT SZURKOLUNK, EGYÜTT HARCOLUNK!

Nem is lehet ez másként, ha nem így teszünk, felmorzsolódunk, végleg elveszünk, és évek múlva már csak emlékként emlegetjük majd az ÚJPEST sportsikereit… Tegyünk tehát magunkért, vegyük kezünkbe sorsunk irányítását!

  

Tisztelettel!

Az alapítók

 

HAJRÁ LILÁK!

Hitvallás

Copyright © Újpest 1885 Szurkolói Klub

Search